TMD-behandlinger/bittskinne

TMD - Temporo-mandibulær dysfunksjon

Hva er en bittskinne og hvordan blir den laget?

En bittskinne er en ortopedisk plate i hard plast som er avtagbar. Bittskinnen sitter enten på tennene i under- eller overkjeven, og dekker alle tennene i den kjeven den er plassert i. Tennene i motsatt kjeve har kontakt mot bittskinnen.

For å lage en skinne må vi ta avtrykk av under- og overkjeven, et sammenbittavtrykk og bruke Face-bow. Med utgangspunkt i avtrykkene lager tannteknikeren to gipsmodeller, og takket være sammenbittavtrykket vet tanntekniker hvordan pasienten biter tennene sammen. Face-bow brukes for å måle avstanden fra ørene til overkjeven. Siden kjeveleddene ligger rett foran ørene, er dette den beste metoden tilgjengelig for avstandsmåling og simulering av kjevebevegelser.

Denne ortopediske platen (bittskinnen) plasserer leddhodet i kjeveleddene i en forhåndsbestemt behandlingsposisjon når tennene er i kontakt med bittskinnen. Med all denne informasjonen kan tannteknikeren lage en bittskinne som optimaliserer bittet ditt.

Hvordan fungerer bittskinnen?

Ved behandling av pasienter med kjeveleddsykdom er den forhåndsbestemte posisjonen som velges for hver enkelt pasient viktig. Den valgte behandlingsposisjonen skal gi stabilitet i kjeveleddene og avlaste feilbelastning av tyggemuskulatur. I tillegg skal bittskinnen hjelpe til med å opprette normal muskelfunksjon og redusere smerter.

En riktig utformet bittskinne vil ved kontinuerlig bruk løse opp muskelspenninger og redusere smerten i muskler og ledd. Behandling med bittskinne gir imidlertid ingen permanent helbredelse for plagene. I det øyeblikket man reduserer bruken av – eller slutter å bruke – bittskinnen, vil tennene igjen komme i kontakt med hverandre. Plagene man hadde i utgangspunktet vil da kunne komme tilbake.

Behandling med bittskinne gjør ikke noe med de underliggende årsaksforholdene til plagene, som for eksempel ustabile bittforhold. Behandling av opprinnelig årsak krever en helt annen type behandling. Slik behandling er ofte ekstremt kostbar, og man kan måtte behøve store invasive inngrep med usikker prognose.

Behandling med bittskinne har den fordel at det er en reversibel form for terapi. Forholdene før behandlingen kan lett gjenskapes ved at man avslutter bruken av bittskinnen.

Er man usikker på endelig diagnose eller terapiform, er bruk av en bittskinne fornuftig. Man kan etablere en stabil kjeveleddsposisjon, og samtidig få tyggemuskulaturen til å fungere uten overbelastning.

Det finnes flere typer bittskinner man kan benytte for å sette kjeveleddene i riktig posisjon.

Bittskinne for god søvn

Verkende kjeve eller hodepine?

Våkner du noen ganger opp med verkende kjeve eller hodepine? Eller merker du kanskje klikkelyder i kjeven når du åpner og lukker munnen?

Dersom du gjør det, kan årsaken være at du skjærer tenner om natten. Dette kalles også for tanngnissing eller bruxisme. Mest vanlig er det å gnisse tenner på nattestid når man sover, og dette kan ofte relateres til stress. Om dagen når man spiser presser man tennene sammen med en kraft som tilsvarer rundt 7 kg. Når man gnisser tenner om natten derimot, kan dette være med en kraft på opptil 100 kg. Derfor er det viktig å bekjempe problemet om natten, slik at ikke tenner og kjeveledd overbelastes.

Bestill undersøkelse

Symptomer på TMD

De vanligste symptomene er...

 • Spenningshodepinne
 • Muskelsmerter i nakke/skuldre
 • Ryggsmerte
 • Øresymptomer (eks. endret lydfølsomhet, dottfølelse og smerte)
 • Svimmelhet ved bevegelse
 • Lyder fra kjeveledd (klikke- og skrapelyd)
 • Redusert bevegelighet av underkjeven
 • Smerter og ømhet i kjeve/ansikt/øre

Behandling av TMD

Diagnostisering og korrekt behandling av TMD er ikke alltid like enkelt, og krever tverrfaglig kompetanse. Ofte har pasienten allerede gjennomgått flere forsøk på terapi med f.eks. bittskinne.

I behandlingskonseptet vårt står mennesket i fokus. Kroppens egenart vil bli tatt hensyn til, slik at pasienten får mest mulig nytte av behandlingen.

I samarbeid med tannlege og fysioterapeut får pasienten tverrfaglig behandling.

TMD-test

Test deg selv, og finn ut om du trenger TMD-undersøkelse/kartlegging hos oss. Kjenner du deg igjen i disse punktene?

 • Du gnisser/skjærer tenner
 • Du har én eller flere følsomme tenner
 • Du har forminsket munnåpning
 • Smerte ved tygging
 • Vondt når du spiser
 • Klikke- eller skrapelyder i kjeveleddet
 • Smerter i halsvirvelsøyle
 • Smerter i øre/øresus
 • Stress
 • Depresjon

Jo flere punkter du kjenner deg igjen i – jo større sannsynlighet er det for at det er snakk om en dysfunksjon.

Bestill en undersøkelse hos oss, eller kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Bestill undersøkelse
Lindesnes Tannlegenter smil tenner tannlege